Administratorem danych osobowych są: GoOut Sp. z o.o. zarejestrowana w Warszawie przy ul. Szamoty 5, 02-495; NIP: 521 37 366 73
Stowarzyszenie Polcon 2019 zarejestrowane w Białymstoku przy ul. św. Andrzeja Boboli 65/4, 15-16-649; NIP: 966 21 131 27